Grafika

Grafické práce, zlom novin, magazínů, brožur... Návrhy vizitek, pozvánek, letáků plakátů...
Návrhy polepů aut, provozoven.... Tvorba svatebních novin.